top of page
Hoe gaan we te werk?

Een eerste ontmoeting betreft een verkennend gesprek, meestal op neutraal terrein, waarin u uw wensen duidelijk maakt en wij een analyse maken over wat u van ons kan verwachten. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend.

Wij respecteren ten allen tijde de juridische (de Wet van 19 juli 1991 op de privédetectives, het Belgisch Strafrecht en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens) en deontologische (o.a. geheimhoudings- en loyaliteitsplicht) wetgeving.

Wanneer u beslist om van onze expertise gebruik te maken, wordt er een schriftelijke overeenkomst opgesteld. Deze vermeldt ondermeer de aanvang, een vermoedelijke tijdsduur en een geraamde kostprijs van de duidelijk omschreven opdracht.

Checklist die afgepunt wordt

Vervolgens voeren wij uw opdracht uit, en houden u, of een door u vooraf aangestelde persoon, ten alle tijden op de hoogte van het verloop van uw opdracht. U kan ons ook steeds contacteren voor bijkomende vragen of bijsturing van uw opdracht, zowel onderzoeksgewijs of budgettair.

Na afloop van uw opdracht zullen wij een eindverslag, zoals wettelijk bepaald, ter beschikking stellen. Dit document omvat een gedetailleerde beschrijving van de verrichte activiteiten, de (eventuele) overtuigingsstukken (bv. foto's en documenten) die tijdens uw opdracht werden verzameld, een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en de kosten.

Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd door vergunde privédetectives.

bottom of page